Tư Vấn Mua Hàng

Tư Vấn Mua Hàng

Sau khi truy cập trang web: http://thegioiwhisky.com/
Quý khách có thể thực hiện mua hàng trực tiếp trên web theo hướng dẫn dưới đây:

Quý khách click bất kỳ vào hình ảnh thương hiệu rượu mình muốn mua hoặc tên loại rượu (bên dưới ảnh)

Sau đó bấm hàng chữ có nền xanh “Thêm vào giỏ

Rồi click hình giỏ hàng để xem giỏ hàng, nếu bạn muốn mua tiếp loại rượu khác hoặc thay đổi số lượng có thể sửa và sau đó bấm cập nhật giỏ hàng để website tự động tính giá chính xác.

Còn nếu không bạn bấm vào nút: “Thanh toán” để tiếp tục hoàn tất thủ tục mua hàng

Sau khi bấm vào nút “thanh toán” bạn hãy điền đầy đủ “thông tin thanh toán” 

Sau đó bấm nút “Đặt Hàng” để hoàn thành quy trình mua hàng tại webssite: http://thegioiwhisky.com

Chậm nhất sau 1 ngày làm việc, nhân viên của thegioiwhisky sẽ liên hệ với quý khách để xác nhận và thông báo ngày giao hàng.