Ruou vang Chile Thẻ Tag

Ruou vang Chile

NGUỒN GỐC RƯỢU VANG

Người ta luôn biết tới Rượu Vang Pháp, Vang Bordeaux hay burgundy nhưng ít người biết rằng Vang có xuất xứ từ Armenia và Georgia. Và những mẻ vang đầu tiên không phải được ủ trong thùng gỗ mà là ủ trong những chum vại bằng sành. Hãy hỏi những người sành Rượu vang về…

Continue Reading