Một chai Karuizawa huyền thoại giá thị trường vào 2018 khoảng không dưới $32.000

Một chai Karuizawa huyền thoại giá thị trường vào 2018 khoảng không dưới $32.000