Tiệc ra mắt dòng rượu Glenlivet Founder's Reserve tại Sài Gòn

Tiệc ra mắt dòng rượu Glenlivet Founder’s Reserve tại Sài Gòn